23.3.17, חיפה 100%
24.3.17, תל אביב 100%
29.3.17, באר שבע 65%
30/3 ירושלים מלא 100%
4/4 תל אביב פנוי 25%
6/4 חיפה פנוי 25%
7/4 באר שבע מלא 100%
14/4 תל אביב מלא 100%
7/5 ירושלים מלא 100%
18/4 תל אביב נותרו 2 מקומות 98%
10/5 באר שבע נותרו 2 מקומות 98%
11/4 ירושלים פנוי 25%
24/4 חיפה נותרו 3 מקומות 97%
26/4 תל אביב פנוי 25%
28/4 חיפה פנוי 25%
2/5 תל אביב פנוי 25%
4/5חיפה פנוי 25%
12/5תל אביב פנוי 25%
15/5 חיפה פנוי 25%
17/5 תל אביב מלא 25%
24/5 תל אביב מלא 25%
22/5 חיפה פנוי 25%
29/5 תל אביב פנוי 25%
31/5 ירושלים פנוי 25%
1/6 תל אביב פנוי 25%
5/6 חיפה פנוי 25%
7/6 תל אביב 25%
9/6 חיפה פנוי 25%
12/6 ירושלים פנוי 25%
14/6 באר שבע פנוי 25%
16/6 תל אביב פנוי 25%
20/6 חיפה פנוי 25%
22/6 תל אביב פנוי 25%
26/6 ירושלים פנוי 25%
28/6 באר שבע פנוי 25%
30/6 תל אביב פנוי 25%
2/7 תל אביב פנוי 25%
4/7 באר שבע פנוי 25%
7/7 חיפה פנוי 25%
10/7 ירושלים פנוי 25%
13/7 תל אביב פנוי 25%
17/7 חיפה פנוי 25%
19/7 תל אביב פנוי 25%
21/7 באר שבע פנוי 25%
23/7 תל אביב פנוי 25%
26/7 תל אביב פנוי 25%
28/7 חיפה פנוי 25%
31/7 ירושלים פנוי 25%

לפרטים צרו עמנו קשר ע"י מילוי טופס הצור קשר